Tajemství úspěchu

Mohou se ženy v advokacii v dnešní době uplatnit? A co by pomohlo tomu, aby z 52 % studentek právnické fakulty více žen spojilo svoji kariéru s advokacií? Chybí ženám sebedůvěra? A jak mohou uspět v profesním životě? Těmito otázkami se zabývá v pátečním vydání Hospodářských novin spoluzakladatelka a partnerka naší kanceláře Jana Hladká Zilvarová.