U notáře nově (i) online

Od 01. září letošního roku došlo k digitalizaci významné části notářské agendy.

Nejzásadnější změnou je, že zejména v souvislosti s obchodněprávní agendou bude možné sepisovat notářské zápisy v elektronické podobě. Nadále tedy již nebude vyžadována fyzická přítomnost účastníků v notářské kanceláři, ale postačí jejich elektronická identifikace a spojení přes videokonferenci. Pro elektronickou identifikaci bude možné využít i nedávno zavedenou bankovní identitu či tzv. e-občanku. Elektronický notářský zápis bude mj. možné sepsat v případě rozhodnutí společníka či valné hromady společnosti. V oblasti rodinného práva či v souvislosti s děděním však bude fyzická návštěva notáře nutná i nadále.

Nově bude možné online založit obchodní společnost či v již založené společnosti provádět změny. Opět však bude vyžadována elektronická identifikace zakladatelů společnosti, což značně stěžuje zakládání společností online pro cizince, kteří elektronickou identifikací nedisponují.

Další novinkou je zavedení elektronické databáze ověřených podpisů a elektronických notářských zápisů. Prostřednictvím této evidence by se mělo předejít možnosti zfalšování ověřeného podpisu.

Notářská komora, respektive její jednotlivé pracoviště, rovněž získali oprávnění ověřovat listiny vydané notáři a opatřit je tzv. apostilou. Apostila je doložka, která je v některých případech nezbytná, pokud danou listinu předkládáte v zahraničí či naopak u nás předkládáte listinu zahraniční.