Ústavní soud ČR přistoupil k elektronizaci soudních spisů

Ústavní soud České republiky spustil 1. září internetovou aplikaci NaSpis, která advokátům zpřístupní dokumenty nacházející se ve spisech Ústavního soudu.

Hlavním motivem pro elektronizaci dokumentů je zejména zkrácení délky soudního řízení a snížení nákladů účastníků řízení na zastoupení před Ústavním soudem. Dle platné právní úpravy nelze totiž pro nahlížení do spisů u Ústavního soudu zmocnit advokátního koncipienta a advokát tak musí být při nahlížení přítomen osobně, nebo se dát zastoupit svým kolegou – jiným advokátem.

Ústavní soud ČR se stal přitom prvním soudním orgánem, který přistoupil k elektronizaci svých spisů. Vzdálený přístup k soudním spisům prostřednictvím aplikace NaSpis se nicméně bude týkat pouze soudních řízení, která byla na Ústavním soudě zahájena po zprovoznění aplikace, tedy až po 1. září 2018.