Uzavíráte smlouvy správně?

Jste jediným společníkem společnosti a zároveň jejím jednatelem? Potom zbystřete! Ve společnosti, kde působí pouze jediný společník, který zároveň vykonává funkci jednatele, zákon vyžaduje přísnější pravidla (nejen) pro uzavírání smluv mezi společností zastoupenou tímto společníkem a společníkem samotným (např. smlouva o výkonu funkce jednatele, příplatky společníka do společnosti apod.).

Přísnější požadavek ve formě úředně ověřených podpisů je nezbytný, pokud nechcete čelit neplatnosti uzavření smlouvy. Tato přísnější forma je vyžadována, aby nebylo možné zpětně měnit datum či obsah smlouvy. Žádné pravidlo ovšem není bez výjimky, a pokud u takového jednání není pochyb o jeho obsahu a datu, není nutné zajištění úředně ověřených podpisů.

Náležitost ve formě úředně ověřených podpisů se však nevztahuje jen na smlouvy – tedy na dvoustranná právní jednání, ale i na jednostranná právní jednání např. jednání ze strany společnosti vůči samotnému společníkovi.

U jednání, kde tato náležitost nebyla splněna, lze toto dodatečně zhojit pouze do budoucna uznáním podpisu, nikoliv však zpětně.