Vláďa jede (aneb tahle novinka je pouze pro advokáty :))

Fandíme našemu kolegovi JUDr. Vladimíru Lajskovi, Ph.D. v jeho kandidatuře do Kárné komise České advokátní komory. Vláďa kandiduje za iniciativu Komora 2.0 . Advokátní sněm se koná 22.10.2021 https://bit.ly/3mfG4JQ.

Kolegové – advokáti, zkusme si v našich přeplněných diářích najít čas. Vláďa i všichni z Komora 2.0 za to stojí!

Budu-li zvolen, rád bych se zasazoval o potírání jednání, která skutečně škodí klientům a advokátnímu stavu jako celku. Nemyslím si však, že by měla být komora cenzorem třeba mimoprofesního života. To by mělo být do značné míry ponecháno na osobní volbě každého z nás. Klient je nakonec ten, kdo si vybírá advokáta, s nímž si bude rozumět.

Vláďa se specializuje především na právo nemovitostí, litigace, ochranu osobních údajů, právo duševního vlastnictví a závazkové právo. Dříve působil v justici a jako podnikový právník v bance. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde také později vyučoval. V minulosti prošel studijními pobyty na Lancaster University ve Spojeném království a na Technische Universität Dresden v Německu. Absolvoval též mnoho stáží, zejména v Senátu PČR a v Parlamentním institutu. Je autorem samostatné monografie, a také mnoha odborných článků, především v časopisech Právník a Právní rozhledy.  V roce 2010 zvítězil v soutěži SVOČ. V roce 2019 se potom umístil na 3. místě v rámci soutěže IUS et SOCIETAS. V rámci kandidatury do kárné komise by rád nabídl nejen své zkušenosti z advokacie, ale i z justice.