Výpověď z nájmu kvůli Airbnb

Nejvyšší soud potvrdil výpověď z nájmu bytu, protože nájemce pronajímal byt turistům prostřednictvím platformy typu Airbnb.

Soud zdůraznil, že zásadním účelem nájmu bytu je uspokojení bytových potřeb, nikoli rekreační ubytování. Toto rozhodnutí klade důraz na ochranu vlastníka bytu kvůli potenciálnímu poškození majetku a také na ochranu sousedů před rušením.

Výpověď byla uznána i bez předchozí výzvy k nápravě, což je signál pro vlastníky a nájemce, jaké povinnosti a omezení může nájemní vztah obsahovat v současném právním rámci.

Více se o tomto tématu dozvíte v článku JUDr. Kateřiny KrahulíkovéRealitním magazínu.