Významná novela zákona o praní špinavých peněz

Dne 19.10.2016 schválil Senát Parlamentu ČR významnou novelu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. zákon o praní špinavých peněz). Novela transponuje novou evropskou směrnici o předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu.

Novela podstatně mění pravidla procesu provádění povinné identifikace a kontroly klientů vybraných subjektů - tzv. povinných osob, tj. zejména finančních institucí, ale i např. auditorů, obchodníků s nemovitostmi a dalších podnikatelů.

V důsledku přijetí novely bude třeba, aby povinné osoby upravily své interní procesy upravující opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu tak, aby byly v souladu s aktuální právní úpravou.

Účinnost novely očekáváme na začátku roku 2017.