Whistleblowing (aneb týká se to i mojí firmy?)

Dne 17.12.2021 uplyne lhůta pro přijetí českého zákona provádějícího směrnici o ochraně oznamovatelů možných protiprávních jednání na pracovišti, tzv. whistleblowerů. Český parlament bohužel český zákon zatím nestihl schválit. Povinnosti ukládané směrnicí musí ale od 18.prosince plnit státní úřady, kraje, obce či veřejné vysoké školy.

Na soukromé zaměstnavatele dopadnou povinnosti spojené s ochranou oznamovatelů až datem, který teprve stanoví český zákon. Řada českých firem se však už nyní na nastavení systému pro whistleblowing připravuje či takový systém již dokonce zavádí, a to dle pravidel nastavených v evropské směrnici. Nejdůležitější povinností spojenou s whistleblowingem je zavedení oznamovacího systému pro každého zaměstnavatele s určitým počtem zaměstnanců. V českém zákoně bylo navrhováno zavedení systému pro firmy s minimálně 25 zaměstnanci, směrnice počítá s firmami od 50ti zaměstnanců. Prostřednictvím tohoto oznamovacího systému budou zaměstnanci moci bezpečně a anonymně ohlašovat své podněty k šetření domnělých nezákonných jednání. Každá firma bude muset určit nestrannou fyzickou osobu pověřenou k přijímání oznámení. Samozřejmostí je zákaz odvetných opatření vůči oznamovateli, jako například rozvázání jeho pracovního poměru.

Aktivnější než český zákonodárce byla v souvislosti s touto úpravou Evropská komise, která vydala velmi podstatné výkladové stanovisko, dle kterého jsou společnosti tvořící skupinu povinny zřídit oznamovací systém pro každou společnost samostatně, nestačí pouze jeden centrální oznamovací systém.