Zádržné a co o něm nejspíše nevíte

Zádržné je forma zajištění, které motivuje zhotovitele nemovitostních projektů řádně plnit jejich povinnosti. Koncept zádržného je poměrně jednoduchý: „Zadržíme vám část peněz a vyplatíme je až poté, co splníte vše, co máte, popř. až uplyne záruka, kterou jste na dílo poskytli.“ Nicméně insolvence zhotovitele nebo objednatele může stav věcí značně zkomplikovat.

Co si v takové situaci počnout a jak jí co nejlépe předcházet? To vše se dočtete v článku našeho kolegy a partnera naší kanceláře JUDr. Lukáše Žáčka.