Zajistí bankovní záruka klidné spaní?

Advokát naší kanceláře JUDr. Lukáš Žáček a advokátní koncipient Mgr. Vojtěch Kadlec si pro Vás připravili článek na téma úskalí bankovních záruk. Článek zohledňuje naše praktické zkušenosti při vyjednávání bankovních záruk i při jejich uplatňování. Jak se v článku dozvíte, úvaha, že bankovní záruka bez dalšího řeší úhradu dluhů protistrany, je mylná a je nutno si dávat pozor na několik základních věcí. A jak jste na tom Vy? Máte Vaše pohledávky skutečně zajištěné?