Z/C/H Legal na Prague Summer School 2016

Již po čvtrté proběhne v červenci v Praze akce Prague Summer School. Jde o letní vzdělávací akce, která zahraničním studentům nabízí 3 týdny plné intenzivních seminářů, přednášek a workshopů vedených uznávanými profesionály. Účelem této akce je příprava účastníků pro jejich budoucí kariéry, a to prostřednictvím předávání zkušeností a know-how renomovanými experty a získání praktických znalostí formou návštěv klíčových právních a obchodních institucí.

Společník naší advokátní kanceláře, Jiří Ctibor, připravuje pro účastníky Prague Summer School 2016 několikahodinový seminář týkající se problematiky franchisingu. Na semináři, který se uskuteční dne 22.07.2016, seznámí posluchače s teorií i praxí franchisingového práva, kterému se dlouhodobě věnuje. Zároveň načrtne nejaktuálnější trendy tohoto progresivně se rozvíjejícího právního oboru spolu s komparací přístupů nejdůležitějších světových právních řádů k otázkám franchisingu.