Z/C/H Legal podporuje Významné ženy českého práva

Naše advokátní kancelář se stala partnerem projektu vyzdvihujícího významné ženy českého práva www.vyznamnepravnicky.cz. Odborný časopis Právní rádce již několikátým rokem sestavuje žebříček právniček, které spojuje nejen úspěšná kariéra, ale také vliv na jejich okolí v oblastech advokacie, politiky, justice či státního zastupitelství. Rovněž jsme se rozhodli stát se partnerem galavečera, který bude zlatým hřebem tohoto ročníku projektu a uskuteční se 8. listopadu 2018 v Praze.

V uplynulém roce byla mezi významné ženy českého práva v oblasti advokacie umístěna také partnerka naší advokátní kanceláře, Mgr. Jana Hladká Zilvarová.