Změna pravidel pro platbu daně z nabytí nemovitých věcí zatím neschválena

Novela zákonného opatření Senátu upravující daň z nabytí nemovitých věcí, jejíž obsahem je především přenesení povinnosti hradit daň z převodce na nabyvatele, nenabude plánované účinnosti ke dni 01.04.2016. Novela je stále ve 2. čtení Poslanecké sněmovny a na program schůze se již během března pravděpodobně nedostane. Termín nabytí platnosti novely, respektive její účinnosti, nelze v tuto chvíli odhadovat. Další vývoj legislativního procesu této novely pro Vás budeme nadále sledovat.