Zvýšení nezabavitelné částky od 01.01.2023

Po sérii mimořádných navýšení v r. 2022 došlo od 1.1.2023 opět ke zvýšení nezabavitelné částky, kterou nelze dlužníkovi srazit z jeho příjmu v průběhu insolvenčního řízení.

Základní nezabavitelná částka na povinného se určí jako 2/3 součtu životního minima jednotlivce, které se navýšilo z dosavadní částky 4.620,- Kč na částku 4.860,- Kč a normativních nákladů na bydlení pro jednotlivce, které se zvyšují z dosavadní částky 10.185,- Kč na částku 15.597,- Kč.

Od 01.01.2023 je tedy základní nezabavitelná částka ve výši 13.638,- Kč (jen pro srovnání byla tato částka k 01.01.2021 ve výši 7.872,75 Kč). Na každou vyživovanou osobu se stanoví nezabavitelná částka jako 1/3 základní nezabavitelné částky tj. 3.409,50 Kč.

Toto navýšení se dotkne jak věřitelů, neboť jejich pohledávky budou z provedených srážek z příjmů dlužníků uspokojovány v nižší míře, ale také samotných dlužníků. Pro některé dlužníky se tak může stát oddlužení obtížněji dostupné, jelikož pro splnění vstupu do oddlužení budou muset dosahovat vyšších příjmů.

Tyto dopady by mohla částečně zmírnit připravovaná novela insolvenčního zákona, jejímž předmětem je zejména zkrácení doby oddlužení z 60 měsíců na 36 měsíců u všech dlužníků.