Zvýšil Vám dodavatel elektřiny nebo plynu ceny? Nebojte se bránit!

Novela energetického zákona od 1. ledna 2022 upravuje některá opatření na ochranu spotřebitele a zákazníka, která reagují na nekalé obchodní praktiky některých dodavatelů energie.

Zákon zakotvuje, že změna ceny musí být spotřebiteli oznámena nejpozději třicátý den přede dnem účinnosti změny, a to způsobem, který je uveden ve smlouvě. Předpokládá se tedy, že možnost změny musí být ve smlouvě ujednána. Pokud bude změna oznámena jiným způsobem, než je uvedeno ve smlouvě, nebude taková změna platná.

Součástí oznámení musí být poučení o právu odmítnout změny a vypovědět bez postihu závazek ze smlouvy v případě změn smluvních ujednání ze strany dodavatele. Spotřebitel tedy může v případě změny ceny vypovědět smlouvu kdykoliv do desátého dne přede dnem účinnosti změny.

V případě, kdy uzavíráte smlouvu o dodávkách elektřiny nebo plynu například po telefonu, můžete takovou smlouvu vypovědět nově kdykoliv od uzavření smlouvy do patnáctého dne po zahájení dodávek.

Dále platí, že smlouvu na dobu určitou, ve které je sjednáno prodloužení doby trvání závazku ze smlouvy bez jeho výslovného souhlasu spotřebitele, lze bez postihu vypovědět kdykoliv až do dvacátého dne před uplynutím sjednané doby trvání závazku ze smlouvy.

Prodáváte byt nebo se stěhujete? V takovém případě můžete smlouvu o dodávkách bez postihu vypovědět s výpovědní dobou patnáctí dnů.