Další vítěz v našich řadách

Členka našeho týmu, studentka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Andrea Kobzová se zúčastnila XI. ročníku studentské soutěže SVOČ v sekci mezinárodního práva soukromého. Dne 30. května proběhla ústní část soutěže, ve které se umístila na 3. místě. Andreo, gratulujeme!