JUDr. Ctibor citován časopisem Marketing Sales Media

Časopis Marketing Sales Media č. 50 zaměřující se na trh, marketing a obchod uveřejnil článek JUDr. Ctibora týkající se expanze franšíz na mezinárodní trhy. Ve článku je odkazováno na srovnávací studii k mezinárodní expanzi brazilských franšízových řetězců. Z této studie lze dovodit, že důvodem pro mezinárodní expanzi není úspěch na mateřském trhu, ale že mezinárodní expanze může být k takovému úspěchu mezikrokem.