Larissa Wagner - zahraniční stážistka v Z/C/H Legal

Již nějakou dobu umožňuje naše kancelář absolvovat stáž studentům ze zahraničí, kterým takto poskytuje možnost seznámit se s českým právním systémem a vzdělávat se i na mezinárodním poli.

Dvouměsíční stáž u nás momentálně absolvuje Larissa Wagner z Rakouska. Larissa nedávno úspěšně ukončila studium práv na Karl-Franzens-Universität v Grazu získáním magisterského titulu. Díky Larissininým jazykovým a odborným dovednostem, stejně jako mezinárodním zkušenostem věříme, že stáž v naší kanceláři bude přínosem pro obě strany.