Letní setkání VŠEHRDU

Dne 17. srpna 2017 Spolek českých právníků Všehrd pro své členy, alumni a přátelé uspořádal letní setkání v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Na setkání dorazila mimo členů Spolku i řada pedagogů z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nebo např. víceprezident Exekutorské komory JUDr. Vladimír Plášil. I naše kolegyně, Stanislava Oriešková, Sulika Dorschnerová a Ivana Zelená si akci moc užily. Milý VŠEHRDE, těšíme se na další podobné setkání!