Nový zákon týkající se elektronických transakcí

Dne 19.09.2016 nabyl účinnosti zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce, který má  usnadnit úřední jednání. Tento zákon navazuje na nařízení eIDAS, které má umožnit, aby úřady v každé členské zemi byly schopny si elektronicky ověřit identitu jakéhokoli občana Evropské unie a aby občané mohli na dálku vyřizovat úřední věci. Elektronický podpis bude rovněž součástí elektronického občanského průkazu s čipem. Prostřednictvím nového občanského průkazu budou moct občané získat např. svoje údaje z registru obyvatel, daňového portálu a dalších úředních systémů. Ministerstvo vnitra plánuje vydávání takových občanských průkazů od začátku roku 2017.