Odpovědnost za zkaženou dovolenou

Neproběhla Vaše dovolená tak, jak slíbila cestovní kancelář? Nejvyšší soud v rozsudku sp. zn. 33 Cdo 747/2015, konstatoval, že máte v takovém případě právo na náhradu způsobené újmy, resp. na poskytnutí slevy ze zájezdu. Dle soudu lze pro tyto účely přiměřeně postupovat dle tzv. frankfurtské tabulky slev, která obsahuje seznam vad včetně přiměřené slevy, která by za ně měla být poskytnuta.