Úpravy stanov společenství vlastníků jednotek

Lhůta pro úpravy stanov SVJ vzniklých podle zákona č. 72/1994 Sb. končí 31.12.2016!

Víte, že s posledním dnem roku 2016 končí lhůta pro povinné přizpůsobení stanov společenství vlastníků jednotek vzniklých podle zákona č. 72/1994 Sb. nové právní úpravě - zejména se jedná o úpravu názvu SVJ, hlasovacích práv na shromáždění, pravidel pro správu domu, pro tvorbu rozpočtu, pro příspěvky na správu domu apod.

V případě nesplnění povinnosti přizpůsobit stanovy nové právní úpravě může v krajním případě dojít až ke zrušení či nařízení likvidace SVJ. Jde o sankci, která by s sebou nesla velmi nepříjemné důsledky pro členy SVJ, například nemožnost převést bytovou jednotku či přechod závazků SVJ na vlastníky bytů.