Z/C/H Legal na Franchise Day Prague 2017

Dne 11. 5. 2017 proběhl již 9. ročník mezinárodní konference Franchise Day Prague 2017. Franchise Day Prague je prestižní a nepřehlédnutelnou událostí, na které dochází k představování domácích a zahraničních franchizových značek, seznamování se s aktuálními trendy ve franchisingu, či jednoduše ke sdílení podnikatelských nápadů a inspirativních podnětů. Za tímto účelem se zde pak každoročně setkávají především podnikatelé a manažeři se zájmem o moderní obchodní koncepty, sítě a franchising.

Jedním z přednášejících hostů této konference byl i partner naší kanceláře JUDr. Jiří Ctibor, LLM. PhD., který vystoupil se svým příspěvkem na téma schopnosti práva adekvátně reagovat ve stále zrychlujícím se světě digitálních technologií. V rámci přednášky se tak posluchači mohli dozvědět informace zejména o současných trendech v oblasti franchisingu, nových povinnostech v oblasti osobních údajů, či si vyslechnout úvahy o možné budoucí podobě regulace franchisingu v rámci práva EU.