Z/C/H Legal nabízí služby mediátora

Naše kolegyně, advokátka Mgr. Lenka Gomez Tomčalová, dne 6.6.2018 složila mediátorské zkoušky, a to s úspěšností 94%. Od 1.8.2018 tak bude Lenka působit jako zapsaná mediátorka. Seznam zapsaných mediátorů vede Ministerstvo spravedlnosti. V rámci mediace se bude Lenka specializovat mimo jiné na spory obchodní, občanské, pracovní, spotřebitelské a spory s veřejným prvkem. V případě zájmu o služby mediátora Vám rádi poskytneme bližší informace.