Z/C/H Legal partnerem právnického spolku Všehrd

Studenti jsou od počátku fungování naší advokátní kanceláře nedílnou součástí našeho týmu. Snažíme se různými způsoby podporovat jejich růst. Nejen z tohoto důvodu se ode dne 01.04.2017 stáváme oficiálním partnerem studentského spolku českých právníků Všehrd.

Všehrd je nejstarším českým právnickým spolkem.  Jeho členskou základu tvoří především studenti z Univerzity Karlovy v Praze, kde spolek převážně působí. Mezi jeho čestné členy se však řadí i mnohé významné osobnosti právnického a společenského světa vůbec, jako např. JUDr. Dagmar Burešová, Ing. Josef Tošovský či Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.

V rámci naší spolupráce se v nejbližší době můžete těšit na přednášku partnera JUDr. Ctibora o  franchisingu, v jejímž rámci budou představeny základní principy franchisingu a jeho právní úprava v České republice, Evropské unii a dalších vybraných státech. Přednáška se uskuteční dne 26.04.2017 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.