Z/C/H Legal podporuje Letní školu práva

Stejně jako v loňském roce, tak i letos jsme partnerem projektu Letní školy práva (Summer Programm on Law), který pořádá organizace European Centre for Career Education (ECCE). Letní škola práva je určena pro studenty z celého světa. Cílem školy je nejenom poskytnutí teoretických informací z  právního prostředí, nýbrž i praktické seznámení s prostředím českých firem.  JUDr. Jiří Ctibor., LLM., PhD., partner naší kanceláře, působí  v rámci tohoto projektu  jako přednášející lektor. Dne 30.6.2017 seznámí studenty s tématem franchisingu, který je jako moderní forma podnikání použitelný téměř ve všech zemích světa.

Letní školu práva aktivně podporujeme i poskytováním odborných studentských stáží, takže i letos budeme  v naší kanceláři hostit zahraničního studenta.