Z/C/H Legal úspěšná v soudních sporech o náhradu škody

Advokátní kancelář Z/C/H Legal úspěšně zastupovala veřejnoprávní korporaci v soudních sporech, ve kterých se veřejnoprávní korporace  bránila žalobám na náhradu škody z důvodu předčasného ukončení projektů výstavby 15 bytových domů a výstavby 4 bytových domů. Veřejnoprávní korporace vyhlásila v září roku 2006 dvě výběrová řízení na výše uvedené výstavby, ve kterých hledala zájemce o koupi pozemků za účelem zhotovení dvou bytových domů. K realizaci projektů však nedošlo. Jádrem sporu bylo posouzení, zda v souvislosti s ukončením projektů ze strany veřejnoprávní korporace byla způsobena vítěznému uchazeči – investorovi škoda přesahující částku 50 mil. Kč (ukončení projektu výstavby 15 bytových domů) a škoda přesahující částku 10 mil. Kč (ukončení projektu výstavby 4 bytových domů). Příslušné soudy se plně ztotožnily s právními názory advokátní kanceláře Z/C/H Legal, zejména s právním názorem, že veřejnoprávní korporace neporušila povinnost poskytnout potřebnou součinnost při plnění smluv. Odvolací soud v rozsudku mj. uvedl: „Zástupce žalované v tomto sporu, jak z obsahu spisu plyne, jednal mimořádně účelně, s odbornou erudicí a svými věcnými argumenty jednoznačně přispěl nejen k tomu, že řízení skončilo pro žalovanou úspěchem, ale též k tomu, že proběhlo vcelku rychle.“ Ukončením tohoto sporu se tedy také stal bezpředmětný požadavek investora na náhradu ušlého zisku ve výši 100.000.000,- Kč.