Podporujeme

Zajíček na koni

Citlivost k potřebám druhých považujeme za přirozenou součást své morální výbavy. S úctou k jejich práci podporujeme již od roku 2007 obecně prospěšnou společnost Zajíček na koni.

Společnost Zajíček na koni pomáhá rodinám a zařízením, které pečují o děti s tělesným, mentálním či sociokulturním znevýhodněním. Organizuje jim volný čas, pořádá výlety, tábory a usiluje o jejich osobní rozvoj a společenskou integraci.

Spolek českých právníků VŠEHRD

Studenti jsou od počátku fungování naší advokátní kanceláře nedílnou součástí našeho týmu. Snažíme se různými způsoby podporovat jejich růst. Nejen z tohoto důvodu jsme ode dne 01.04.2017 oficiálním partnerem studentského spolku českých právníků Všehrd.

Všehrd je nejstarším českým právnickým spolkem. Jeho členskou základnu tvoří především studenti z Univerzity Karlovy v Praze, kde spolek převážně působí. Mezi jeho čestné členy se však řadí i mnohé významné osobnosti právnického a společenského světa vůbec, jako např. JUDr. Dagmar Burešová, Ing. Josef Tošovský či Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.

Činnost spolku spočívá především v pořádání nejrůznějších vzdělávacích akcí pro studenty, naše kancelář se plánuje podílet na jeho činnosti především pořádáním odborných přednášek našimi firemními experty.