Kdo jsme

udjdjzfjholjif

Poskytujeme komplexní právní služby všem, kdo podnikají nebo hodlají podnikat v České republice. Právní
služby poskytujeme v českém, německém, anglickém a slovenském jazyce. Jsme právníci s kvalitním
vzděláním a zahraniční praxí. Rozumíme české, německé i anglosaské podnikatelské kultuře. To nás odlišuje od naší konkurence. To, že naše poradenství obdržíte včas a v nejvyšší možné kvalitě, je samozřejmostí.

Naše standardy

 • vysoká odbornost všech našich právníků založená na neustálém vzdělávání a sdílení týmových zkušeností
 • efektivita právního poradenství, vyloučení nadbytečných úkonů, výstižná, stručná a srozumitelná doporučení

 • rychlost právního poradenství při zachování jeho špičkové úrovně

 • vysoké pracovní nasazení

 • dodržování sjednaných termínů

 • porozumění ekonomickým aspektům činností našich klientů

 • vzájemná důvěra

 • individuální přístup

 • ochrana zájmů klienta zajištěná férovými prostředky a tak, aby nenarušila jeho vztahy s obchodními partnery

 • transparentnost odměn za právní poradenství, předem známé podmínky a přehledný rozpis realizovaných činností

Naše standardy

 • vysoká odbornost všech našich právníků založená na neustálém vzdělávání a sdílení týmových zkušeností
 • efektivita právního poradenství, vyloučení nadbytečných úkonů, výstižná, stručná a srozumitelná doporučení

 • rychlost právního poradenství při zachování jeho špičkové úrovně

 • vysoké pracovní nasazení

 • dodržování sjednaných termínů

 • porozumění ekonomickým aspektům činností našich klientů

 • vzájemná důvěra

 • individuální přístup

 • ochrana zájmů klienta zajištěná férovými prostředky a tak, aby nenarušila jeho vztahy s obchodními partnery

 • transparentnost odměn za právní poradenství, předem známé podmínky a přehledný rozpis realizovaných činností

Naše standardy

 • vysoká odbornost všech našich právníků založená na neustálém vzdělávání a sdílení týmových zkušeností
 • efektivita právního poradenství, vyloučení nadbytečných úkonů, výstižná, stručná a srozumitelná doporučení

 • rychlost právního poradenství při zachování jeho špičkové úrovně

 • vysoké pracovní nasazení

 • dodržování sjednaných termínů

 • porozumění ekonomickým aspektům činností našich klientů

 • vzájemná důvěra

 • individuální přístup

 • ochrana zájmů klienta zajištěná férovými prostředky a tak, aby nenarušila jeho vztahy s obchodními partnery

 • transparentnost odměn za právní poradenství, předem známé podmínky a přehledný rozpis realizovaných činností

Naše standardy

 • vysoká odbornost všech našich právníků založená na neustálém vzdělávání a sdílení týmových zkušeností
 • efektivita právního poradenství, vyloučení nadbytečných úkonů, výstižná, stručná a srozumitelná doporučení

 • rychlost právního poradenství při zachování jeho špičkové úrovně

 • vysoké pracovní nasazení

 • dodržování sjednaných termínů

 • porozumění ekonomickým aspektům činností našich klientů

 • vzájemná důvěra

 • individuální přístup

 • ochrana zájmů klienta zajištěná férovými prostředky a tak, aby nenarušila jeho vztahy s obchodními partnery

 • transparentnost odměn za právní poradenství, předem známé podmínky a přehledný rozpis realizovaných činností

Tradice

Pracujeme pro Vás od roku 2005. Během několika let jsme vybudovali silnou advokátní kancelář se stabilním portfoliem klientů a rozsáhlým know-how. Tisíce uzavřených smluv za naší právní podpory, stovky úspěšně uzavřených transakcí, desítky vyhraných soudních a arbitrážních řízení. To jsou čísla, která mluví za nás.

Od 01.03.2005 do 31.12.2015 jsme působili pod názvem ZILVAROVÁ CTIBOR HLADKÝ v.o.s. V roce 2015 jsme se rozhodli název naší firmy zmodernizovat a začali jsme používat novou a mezinárodně lépe srozumitelnou obchodní firmu Z/C/H Legal v.o.s., advokátní kancelář.

Jak to u nás vypadá