Strafrecht

BAWAG Leasing & Fleet,
Mitglied der österreichischen Bankengruppe BAWAG P.S.K. leasing


Intersport,
einer der weltweit größten Händler mit Sportartikeln


ITM,
společnost zabývající se montáží nerezových konstrukcí pro pivovarnictví, nápojový, mlékárenský a automobilový průmysl