Jiří Ctibor v rozhovoru pro Radio Zet

Dne 13.06.2018 poskytl náš kolega JUDr. Jiří Ctibor rozhovor pro radio Zet na téma Franchising. Co to franchising je a kam až sahá jeho historie?

Podrobněji se Jiří věnoval úskalím české právní úpravy franchisingu, zvláště pak neexistenci předsmluvní informační povinnosti, která může podnikání franchisanta výrazně ohrozit. Není totiž přesně stanoveno, jaké infomace by měl franchisor zájemci o franchisu předem poskytnout. Také se v rozhovoru zabývá pojmem multifranchising a jeho hlavními výhodami.