JUDr. Ctibor quoted by the ProByznys.info

JUDr. Jiří Ctibor byl citován v sérii článků webového portálu Hospodářských novin a Ekonomu, Probyznys.info, týkajících se problematiky franšíz. O právní názor byl požádán zejména v otázce právní úpravy franšíz, jejich plagiátorství a případné ochrany proti plagiátorství. Jiří Ctibor mimo jiné upozornil na nedostatečnou právní úpravu franšíz, když uvedl, že „smlouva o franšízingu není upravena jako samostatný smluvní typ. Ani vlastní franšízing či franšíza nejsou v českém právním řádu výslovně upraveny. Franšízingem a jeho definováním se zabývá pouze zcela nepatrná část soudní judikatury.“