Mgr. Ondřej Čala

Advokát

download vcard 


Specializace
Obchodní a občanské právo včetně vymáhání pohledávek
Soudní spory, rozhodčí řízení, smírčí řešení sporů
Pracovní právo
Fúze a akvizice / Korporátní právo
Leasing, úvěry a jiné financování
Právo nemovitostí

Členství
Člen České advokátní komory od roku 2017

Vzdělání
Masarykova univerzita Brno, Právnická fakulta (2012-2017)
Právnická fakulta Univerzity v Bergenu, Norsko
- studijní pobyt v zahraničí (2015)

Jazyky
angličtina
němčina