Franšízing / Franchising

Frančízing, franšízing nebo lépe franchising. Tak jako v českém názvosloví i u nás dostanete vše. Franchisingu rozumíme. Jak jeho právním, tak ekonomickým aspektům. A jedno bez druhého u franchisingu nemůže fungovat.


Franchising není v českém právním řádu výslovně upraven, takže k vysoké odbornosti je třeba nejen důkladná znalost především zahraniční literatury, ale zejména praktické zkušenosti. Podívejte se na naše reference a přesvědčte se, že my v této oblasti patříme mezi špičku. A je to tím, že nás franchising - stejně jako naše klienty - baví.

Nevíte, co je franchising? Pak čtěte dále.

Nejaktuálnější pohled na svět franchisingu

Společník JUDr. Jiří Ctibor je spoluautorem nejaktuálnější publikace týkající se této právní oblasti s názvem „Franchising“, vydané nakladatelstvím Wolters Kluwer. Naleznete zde praktické rady, ale i zajímavá soudní rozhodnutí. Knihu si můžete koupit online.

Franchisingová ocenění

Z/C/H Legal získala několik prestižních ocenění týkajících se právního poradenství v oblasti franchisingu.

Specialistou na franchising je JUDr. Jiří Ctibor, LL. M., Ph.D. 
 

Jiří byl v roce 2011 v rámci Českého institutu pro franchising jmenován vedoucím pracovní legislativní skupiny pro přípravu zákonné úpravy franchisingu.

Jiří na téma franchising pravidelně přednáší. K nejprestižnějším akcím patří jeho přednášky na konferenci Franchise Day Prague pořádané každoročně Českým institutem pro franchising.

Jiří od roku 2015 působí jako lektor na mezinárodní Prague Summer School, kde vede úspěšný workshop na téma franchisingu.

Z/C/H Legal je

  • od roku 2009 - bronzovým patronem Franchise Clubu, jehož činnost Z/C/H Legal svými aktivitami významně podporuje.

Vyjádřili jsme se k tématu