Jste připraveni na GDPR?

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, zkráceně GDPR), je nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů, které představuje nejkomplexnější právní úpravu zacházení s osobními údaji fyzických osob.

GDPR se dotýká všech oblastí činnosti, při kterých dochází ke zpracování a shromažďování osobních údajů občanů EU. Pokud shromažďujete údaje o svých obchodních partnerech, máte zaměstnance nebo sdílíte informace obsahující osobní údaje s Vašimi klienty nebo dodavateli, GDPR ovlivní i Vaše podnikání. Velikost Vaší společnosti přitom nehraje žádnou roli!

Nařízení GDPR vstoupí v účinnost 25. května 2018. Od tohoto data budou moci být ukládány nejen  peněžité pokuty stanovené GDPR, ale i sankce vyplývající z jiných právních předpisů, např. z trestního zákoníku a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Nečekejte až do května a zjistěte, co přesně se musí ve Vaší společnosti podle nových pravidel změnit. 

Naši specialisté na GDPR

Naši specialisté na GDPR Mgr. Radek Hladký a Mgr. Ing. Michal Nádeníček  jsou připraveni provést Vás procesem implementace GDPR ve Vaší společnosti. 

Mgr. Radek Hladký

Mgr. Ing. Michal Nádeníček

Rozsah nabízených služeb

  • právní audit zpracování osobních údajů ve společnosti včetně komplexní analýzy povinností dle GDPR,

  • zajištění technického auditu osobních údajů ve společnosti,

  • plán implementace GDPR včetně analýzy rizik,

  • nastavení vnitřních procesů ve společnosti se zřetelem na zásady ochrany osobních údajů dle GDPR včetně proškolení zaměstnanců,

  • revize smluvních vztahů s obchodními partnery a klienty (např. úprava obchodních podmínek a souhlasů se zpracováním osobních údajů),

  • revize vnitřních předpisů týkajících se zpracování osobních údajů a compliance,

  • nastavení odpovídajícího zabezpečení zpracování, uložení a předávání osobních údajů,

  • plán pro případ porušení zabezpečení osobních údajů včetně reportingu,

  • výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů.

Máte otázky?

Prosíme, neváhejte nás kontaktovat.