GROWING WAY

Insolvenční správce zahájil činnosti směřující ke zjištění majetku, závazků a pohledávek dlužníka. Věřitelé budou informováni o činnosti insolvenčního správce prostřednictvím insolvenčního rejstříku.

Insolvenční správce doporučuje seznámit se s oficiálním vyjádřením Policie ČR (Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV) a státního zástupce. V souladu s vyjádřením státního zástupce upozorňujeme, že za přihlášení pohledávky v insolvenčním řízení se nepovažuje uplatnění nároku na náhradu škody v řízení trestním.