Insolvence a restrukturalizace

PROBÍHAJÍCÍ ŘÍZENÍ

Insolvenční správce společnosti Borsay, a.s.
Společnost zabývající se poskytováním leasingu.
Leasingová společnost Borsay, a.s. uskutečnila mj. leasing technologického zařízení pro společnost SETUZA a.s. v řádu několika set miliónů korun.
V rámci insolvenčního řízení insolvenční správce jako třetí v pořadí dokončuje vymáhání majetku, který byl sporně zařazen do majetkové podstaty dlužníka.

Insolvenční správce dlužníka Erika Machačíka
Insolvenční správce spravoval komerční prostory dlužníka a následně je zpeněžil společně s ostatními nemovitými věci v částce přesahující 20 mil Kč. V tomto řízení lze předpokládat uspokojení věřitelů ve výši 100 %.

Insolvenční správce společnosti HERCULES, EASTERN EUROPE, s.r.o.
Společnost, která působila v segmentu vinařství.
V rámci tohoto řízení se insolvenční správce zabývá zpeněžením obchodního podílu dlužníka, který je zatížený exekucí.

Insolvenční správce společnosti I.D. Marketing
Dříve TNT Post, jeden z největších alternativních poštovních operátorů v zemi, v době největšího rozmachu patřil k tzv. velké čtyřce v oboru.
Insolvenční správce se významně zabýval pracovněprávní problematikou (většina přihlášek jsou pohledávky zaměstnanců).

Insolvenční správce společnosti MJ EXPORT s.r.o.
Společnost podnikající ve výrobě, obchodu a službách - zprostředkovatelské činnosti realitních agentur.
V tomto insolvenční řízení vede insolvenční správce několik incidenčních sporů s vysokou úspěšností. Do současnosti vymohl a zpeněžil finanční prostředky přesahující 20 mil Kč. V tomto řízení lze předpokládat uspokojení věřitelů ve výši 100%. 

Insolvenční správce společnosti OSF 2000 s.r.o.
Společnost vykonávající stavební práce.
Insolvenční správce přezkoumal přihlášky pohledávek v celkové výši 64.382.88,84 Kč. Třetinu přihlášených pohledávek popřel. Insolvenční správce se zaměřil zejména na aktivity bývalého jednatele a společníka dlužníka, který podnikatelskou činnost dlužníka převedl již v době úpadku na jinou osobu.  


UKONČENÁ ŘÍZENÍ

Insolvenční správce společnosti CLUB HOTEL PRAHA-Průhonice
Provozoval hotelu  s téměř 200 pokoji a rozsáhlými sportovišti .
Insolvenční správce zpeněžil nemovitý majetek za mnohonásobně vyšší cenu, než byla stanovená jejich obvyklá cena v daném místě a čase.

Insolvenční správce fyzické osoby Kludský Bohumil
Fyzická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, bývalý provozovatel světoznámého cirkusu Kludský, jednoho z největších cirkusů v Evropě.
V rámci konkursu byl zpeněžován rozsáhlý nemovitý majetek, při složitém zjišťování majetkové podstaty byl insolvenční správce činný kromě České republiky i v Bulharsku

Insolvenční správce společnosti STAVOUNION s.r.o.
Společnost provádějící bytové a občanské stavby. V rámci konkursního řízení bylo vedeno několik incidenčních sporů, ve kterých insolvenční správce dosáhl přínosu do majetkové podstaty a smíru.

Insolvenční správce společnosti Optimo Ventura  spol.  s r.o.
Společnost provádějící stavby a jejich odstraňování.
Insolvenční správce komunikoval s PČR ohledně zpronevěry bývalých jednatelů společnosti.

Insolvenční správce společnosti Bravitec a.s.
Společnost zabývající se pronájmem a správou vlastních nebo pronajatých nemovitých věcí.
V rámci konkursu vedl insolvenční správce několik rozsáhlých incidenčních sporů. Účinně byly popřeny pohledávky společnosti Tenzo v hodnotě přes 53 mio Kč. Žaloba na vydání částky přes 40 mio Kč byla po vyjádření se insolvenčního správce vzata zpět.

Insolvenční správce společnosti A 2000 Průmyslová elektronika s.r.o.
Společnost zabývající se výrobou drobnou elektronických součástek.
Společníkem dlužníka je německá společnost A 2000 Industrie-Elektronik GmbH, takže komunikace probíhá v německém jazyce.