Zpeněžování

Zpeněžování nemovitých věcí

  • při obhlídce, spravováni a zpeněžování nemovitých věcí stavíme na profesionalitě a zkušenostech našeho týmu a spolupracujeme s těmi nejlepšími zprostředkovateli

  • při zpeněžování podílů kontaktujeme ostatní spoluvlastníky nemovitosti se snahou zpeněžit danou nemovitost jako celek a tím zvýšit zisk nejenom věřitelům, ale i ostatním spoluvlastníkům

  • při zpeněžování majetku inzerujeme nemovité věci na realitních serverech za účelem zvýšení počtu potenciálních zájemců

Díky výše uvedeným zásadám jsme dokázali řadu nemovitých věcí zpeněžit za vyšší cenu, než za cenu uvedenou ve znaleckém posudku, a to ocení věřitelé i dlužníci. Více informací zde.