JUDr. Jiří Ctibor, LL.M., Ph.D

Renomovaná ratingová agentura The Legal 500
doporučuje Jiřího jako uznávaného odborníka v kategoriích
Commercial, Corporate and M&A a Real Estate and Construction.

Partner, advokát


Specializace

Cizinecké právo
Duševní vlastnictví a IT
Evropské právo
Franchising
Fúze a akvizice / Korporátní právo
Právo nemovitostí, stavební právo a právo životního prostředí
Soudní spory, rozhodčí řízení, smírčí řešení sporů
Soutěžní právo
Trestní právo

Jazyky

angličtina
němčina
čeština

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze,
1992 - 1998 (Mgr.)

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze,
1999 - 2004 (Ph.D.)

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze,
2004 (JUDr.)

Právnická fakulta Univerzity v Hamburku,
1998 -1999 (LL.M.)

Studijní pobyt na Central College in Sydney,
2000 - 2001 (Diploma in Business)

Členství

Člen České advokátní komory od roku 1999

Člen Slovenské advokátní komory od roku 2006

Vedoucí pracovní legislativní skupiny pro přípravu zákonné úpravy franchisingu v rámci Českého institutu pro franchising od roku 2011

Člen International Intellectual Property Law Association od roku 2018

O Jiřím

Před založením advokátní kanceláře Z/C/H Legal v roce 2005 pracoval Jiří čtyři roky jako seniorní advokát v pražské mezinárodní advokátní kanceláři.

Jiří má rozsáhlé zkušenosti s právním poradenstvím v oblasti výstavby, správy a nájmu nákupních center a retailových parků. K jeho významným klientům patří například společnost Intersport.

Jiří poskytoval právní poradenství společnosti Signa, německému realitnímu fondu, s akvizicí kancelářského komplexu „The Park“ v Praze na Chodově, s uvedením tohoto kancelářského komplexu do uzavřeného fondu nemovitostí v Německu, a poskytoval poradenství i při jeho následném prodeji. Celková hodnota této transakce přesahovala 235 milionů euro.


Jiří poskytuje nebo poskytoval právní poradenství mezinárodním e-shopům jako je Quelle, Consortio Fashion and Bakker při jejich aktivitách na českém trhu, jakož i při jejich expanzi do střední a východní Evropy. Jiří také právně zastupoval nejmenovaného českého kupce při nabytí významného e-shopu ze skupiny 3SI Group, který je členem Otto Group.

Kromě výše zmíněného Jiří právně podporoval mnoho klientů při podávání žádostí o dotace z národních i evropských finančních programů, který byly zaměřeny jak na zlepšení konkurenceschopnosti firem, tak na podporu jejich fungování.

Jiří poskytoval právní poradenství mnoha mezinárodním klientům při nabývání českých společností, a to zejména v oblasti retailu, automobilovém sektoru a sektoru lesnictví.

Jiří je specialistou na franchising. V této oblasti poskytuje právní poradenství lokálním i mezinárodním klientům z různých sektorů, mj. firmám zaměřujícím se na rychlé občerstvení, firmám podnikajícím v sektoru nemovitostí, zdraví a krásy, maloobchodu či IT. Zaměřuje se v prvé řadě na startupy, rychle rostoucí frachisingové systémy a vstup významných mezinárodních subjektů franchisingu na český trh.

Jiří na téma franchising pravidelně přednáší, přičemž nejprestižnější z jeho přednášek se koná každoročně na konferenci Franchise Day Prague, která je pořádaná Českým institutem pro franchising. Jiří je také lektorem pro franchising v European Centre for Career Education.

Často bývá citován v magazínech a novinách ve článcích tematicky zaměřených na domácí i mezinárodní franchising.


Ocenění

The Legal 500:  

“Odborník v kategoriích Commercial, Corporate and M&A a Real Estate and Construction”


Global Law Experts: 

 “Specialista pro oblast franchisingu”


Vyjádřil se k tématu


Webináře

Jak moc Vás (ne)ochrání Vaše smlouva?

  • Na co se ve smlouvách zaměřit?
  • Vyšší moc
  • Nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka
  • Podstatná změna okolností
  • Náhrada škody, změna smlouvy a nemožnost plnění