JUDr. Jiří Ctibor, LL.M., Ph.D

Renomovaná ratingová agentura The Legal 500
doporučuje Jiřího jako uznávaného odborníka v kategoriích
Commercial, Corporate and M&A a Real Estate and Construction..

Advokát, společník


Specializace

Cizinecké právo
Duševní vlastnictví a IT
Evropské právo
Franchising
Fúze a akvizice / Korporátní právo
Právo nemovitostí, stavební právo a právo životního prostředí
Soudní spory, rozhodčí řízení, smírčí řešení sporů
Soutěžní právo
Trestní právo

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze,
1992 - 1998 (Mgr.)

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze,
1999 - 2004 (Ph.D.)

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze,
2004 (JUDr.)

Právnická fakulta Univerzity v Hamburku,
1998 -1999 (LL.M.)

Studijní pobyt na Central College in Sydney,
2000 - 2001 (Diploma in Business)

Jazyky

angličtina
němčina
čeština

Členství

Člen České advokátní komory od roku 1999

Člen Slovenské advokátní komory od roku 2006

Vedoucí pracovní legislativní skupiny pro přípravu zákonné úpravy franchisingu v rámci Českého institutu pro franchising od roku 2011

Člen International Intellectual Property Law Association od roku 2018

Publikace

Radio Zet: Rozhovor o franchizingu, jeho historii a úskalích, 06/2018

Hospodářské noviny: Neexistující informační povinnost ztěžuje zakládání nových franšíz, 06/2018

Investujeme.cz: Článek o výhodách multifranchisingu, 04/2018

International Journal of Franchising Law: Článek Jiřího Ctibora o předsmluvní informační povinnosti franchisora, 04/2018

Marketing&Media č. 38/2017

Ctibor, JIří, Horáčková, Iva, Franchising, Wolters Kluwers 2017

Marketing Sales Media: Jít za slávou do světa, 50/2016

Měsíčník Právní rádce: Rozšíří se odpovědnost franšízorů?, 3/2016

Týdeník Ekonom: Spor o personál může přinést konec franšíz, 2/2016

www.napadnapodnikani.cz: Franchising, podnikání bez rizika?, 1/2016

Rádio ZET: S master-franšízovou licencí lze podnikat třeba i na celém území východní Evropy, 1/2016

Magazín Česko-německé obchodní a průmyslové komory Plus: Franchising jako moderní forma podnikání, 6/2015

ProByznys.info: Franšízy lákají plagiátory. Ubránit se lze díky registraci ochranné známky, 3/2015

ProByznys.info: Franšízing trpí nedostatečnou právní úpravou. Změna je ale v nedohlednu, 3/2015

O Jiřím

Před založením advokátní kanceláře Z/C/H Legal v roce 2005 pracoval Jiří čtyři roky jako seniorní advokát v pražské mezinárodní advokátní kanceláři.

Jiří má rozsáhlé zkušenosti s právním poradenstvím v oblasti výstavby, správy a nájmu nákupních center a retailových parků. K jeho významným klientům patří například společnost Intersport.

Jiří poskytoval právní poradenství společnosti Signa, německému realitnímu fondu, s akvizicí kancelářského komplexu „The Park“ v Praze na Chodově, s uvedením tohoto kancelářského komplexu do uzavřeného fondu nemovitostí v Německu, a poskytoval poradenství i při jeho následném prodeji. Celková hodnota této transakce přesahovala 235 milionů euro.


Jiří poskytuje nebo poskytoval právní poradenství mezinárodním e-shopům jako je Quelle, Consortio Fashion and Bakker při jejich aktivitách na českém trhu, jakož i při jejich expanzi do střední a východní Evropy. Jiří také právně zastupoval nejmenovaného českého kupce při nabytí významného e-shopu ze skupiny 3SI Group, který je členem Otto Group.

Kromě výše zmíněného Jiří právně podporoval mnoho klientů při podávání žádostí o dotace z národních i evropských finančních programů, který byly zaměřeny jak na zlepšení konkurenceschopnosti firem, tak na podporu jejich fungování.

Jiří poskytoval právní poradenství mnoha mezinárodním klientům při nabývání českých společností, a to zejména v oblasti retailu, automobilovém sektoru a sektoru lesnictví.

Jiří je specialistou na franchising. V této oblasti poskytuje právní poradenství lokálním i mezinárodním klientům z různých sektorů, mj. firmám zaměřujícím se na rychlé občerstvení, firmám podnikajícím v sektoru nemovitostí, zdraví a krásy, maloobchodu či IT. Zaměřuje se v prvé řadě na startupy, rychle rostoucí frachisingové systémy a vstup významných mezinárodních subjektů franchisingu na český trh.

Jiří na téma franchising pravidelně přednáší, přičemž nejprestižnější z jeho přednášek se koná každoročně na konferenci Franchise Day Prague, která je pořádaná Českým institutem pro franchising. Jiří je také lektorem pro franchising v European Centre for Career Education.

Často bývá citován v magazínech a novinách ve článcích tematicky zaměřených na domácí i mezinárodní franchising.


Ocenění

The Legal 500:  

“Odborník v kategoriích Commercial, Corporate and M&A a Real Estate and Construction”


Global Law Experts: 

 “Specialista pro oblast franchisingu”