JUDr. Vladimír Lajsek, Ph. D.


Specializace
Duševní vlastnictví a IT
Obchodní a občanské právo včetně vymáhání pohledávek
Právo nemovitostí
Soudní spory, rozhodčí řízení a mediace
 

Členství
Člen České advokátní komory od roku 2019

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze,
2021 (JUDr.)

Právnická fakulta Univerzity Karlovy
v Praze, 2017 - 2020 (Ph. D.)

TU Dresden, Juristische Fakultät, 2018 - 2019

Právnická fakulta Univerzity Karlovy
v Praze, 2018 - 2014 (Mgr.)

Lancaster University, School of Law, 2013 - 2014

Jazyky
angličtina
němčina
ruština
 


Vyjádřil se k tématu

Recenzované články

Články

Cizojazyčné publikace

Části knih

Příspěvky ve sbornících