JUDr. Vladimír Lajsek, Ph. D.


Specializace
Duševní vlastnictví a IT
GDPR
Obchodní a občanské právo včetně vymáhání pohledávek
Právo nemovitostí
Soudní spory, rozhodčí řízení a mediace
 

Členství
Člen České advokátní komory od roku 2019

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze,
2021 (JUDr.)

Právnická fakulta Univerzity Karlovy
v Praze, 2017 - 2020 (Ph. D.)

TU Dresden, Juristische Fakultät, 2018 - 2019

Právnická fakulta Univerzity Karlovy
v Praze, 2018 - 2014 (Mgr.)

Lancaster University, School of Law, 2013 - 2014

Jazyky
angličtina
němčina
ruština
 


O Vláďovi

Vláďa dříve působil v justici nebo jako podnikový právník v bance. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde krátce působil v rámci Akademického senátu, a později zde také vyučoval. V minulosti prošel studijními pobyty na Lancaster University ve Spojeném království a na Technische Universität Dresden v Německu. Prošel též mnoha stážemi, zejména v Senátu PČR a v Parlamentním Institutu.

Je autorem samostatné monografie „Přísedící a laický prvek v justici“, a také mnoha odborných článků, především v časopisech Právník a Právní rozhledy. V roce 2010 zvítězil v soutěži SVOČ. V roce 2019 se potom umístil na 3. místě v rámci soutěže IUS et SOCIETAS. V letech 2010 až 2012 byl místostarostou Spolku českých právníků Všehrd a šéfredaktorem časopisu Všehrd. Od roku 2020 je ve Spolku českých právníků Všehrd členem Smírčího sboru.

Vláďa se specializuje především na právo nemovitostí, litigace, právo duševního vlastnictví a závazkové právo


Vyjádřil se k tématu

Recenzované články

Články

Cizojazyčné publikace

Části knih

Příspěvky ve sbornících