Matěj Rösner

Student


Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, od r. 2020

Jazyky

angličtina
ruština


O Matějovi

Matěj pracuje v Z/C/H Legal od roku 2021 a to na pozici právního asistenta. Zajímá se zejména o obchodní a finanční odvětví práva, konkrétně pak o investice a finanční trhy. Také o alternativní řešení sporů jako jsou mediace nebo vyjednávání. I proto se Matěj během svého studia zúčastnil mezinárodní vyjednávací a mediační soutěže CDRC ve Vídni.