Mgr. Ivana Zelená

Specializace
Duševní vlastnictví a IT
Franchising
Pracovní právo
Soudní spory, rozhodčí řízení, smírčí řešení sporů

Členství

Členka České advokátní komory od roku 2016

Vzdělání

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2010 - 2016 (Mgr.)

Studijní pobyt na Univerzitě v Bergenu, 2014 - 2015

Jazyky

angličtina
čeština


O Ivaně

Před nástupem do advokátní kanceláře Z/C/H Legal pracovala Ivana jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři JUDr. Ondřeje Kochmana v Praze. Ivana také absolvovala stáž u Nejvyššího soudu České republiky.