Mgr. Ludmila Wolf Molišová

Specializace

Obchodní právo
Mezinárodní právo soukromé
Trestní právo
Pracovní právo
Správní právo
Zdravotnické právo

Členství

Členka České advokátní komory od roku 2014

Vzdělání

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity 2008-2009 Aplikovaná fyzika - Fyzika a management

Právnická fakulta Masarykovy univerzity 2009-2014 (Mgr.)

Úřad průmyslového vlastnictví – Institut průmyslově právní výchovy 2019 - 2021
– specializační studium v oblasti průmyslového vlastnictví

Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity
– Management ve farmacii 2021-2022 

British Law Center 2021-2022
- Diploma in English Law & Legal Skills

Jazyky

angličtina
němčina