Mgr. Ludmila Wolf Molišová

Specializace

Obchodní právo
Mezinárodní právo soukromé
Ochrana osobních údajů
Ochrana průmyslového a duševního vlastnictví
Pracovní právo
Správní právo
Trestní právo
Zdravotnické právo

Členství

Členka České advokátní komory od roku 2014

Vzdělání

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity 2008-2009 Aplikovaná fyzika - Fyzika a management

Právnická fakulta Masarykovy univerzity 2009-2014 (Mgr.)

Úřad průmyslového vlastnictví – Institut průmyslově právní výchovy 2019 - 2021
– specializační studium v oblasti průmyslového vlastnictví

Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity
– Management ve farmacii 2021-2022 

British Law Center 2021-2022
- Diploma in English Law & Legal Skills

Jazyky

angličtina
němčina


O Ludmile

Ludmila se specializuje na právní poradenství v oblasti farmaceutického práva, a to včetně zastupování klientů před správními orgány, dále na právní poradenství v oblasti mezinárodního obchodu, obchodních závazků, korporátního práva, ochrany osobních údajů, pracovního práva a ochrany duševního a průmyslového vlastnictví. Své pracovní zkušenosti získala kromě advokacie rovněž u Krajského soudu v Praze a v soukromém i veřejném sektoru souvisejícím s farmaceutickým průmyslem a zdravotnictvím.


Vyjádřila se k tématu