Mgr. Milan Paták

Partner, advokát


Specializace

Duševní vlastnictví a IT
Obchodní a občanské právo
Pracovní právo
Soudní spory, rozhodčí řízení, smírčí řešení sporů
Soutěžní právo

Členství

Člen České advokátní komory od roku 2020

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy
v Praze, 2008 - 2013

Jazyky

angličtina
francouzština
 


O Milanovi

Milan s vyznamenáním vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a úspěšně složil odbornou justiční zkoušku. Pracovní zkušenosti získal mimo jiné z prostředí kanceláře daňového poradce, neziskové organizace a Městského soudu v Praze (největšího soudu v České republice), kde se věnoval občanskému a obchodnímu právu, zejména právu průmyslového vlastnictví, soutěžnímu právu, cenným papírům, přezkumu rozhodčích nálezů a sporům týkající se cizího státu a osob požívajících diplomatických imunit. Milan tak má dokonalou znalost justičního prostředí a bohaté zkušenosti v oblasti litigací.


Vyjádřil se k tématu


Webináře

Co (ne)očekávat u soudu?

  • Průběh civilního soudního řízení

  • Nejčastější instituty a dokumenty užívané v civilním soudním řízení
  • Nejdůležitější povinnosti vůči soudu a důsledky jejich nesplnění
  • Justiční žargon