Mgr. Milan Paták


Specializace
Duševní vlastnictví a IT
Obchodní a občanské právo
Pracovní právo
Soudní spory, rozhodčí řízení, smírčí řešení sporů
Soutěžní právo

Členství
Člen České advokátní komory od roku 2020

Vzdělání
Právnická fakulta Univerzity Karlovy
v Praze, 2008 - 2013

Jazyky
angličtina
francouzština