DOPORUČENÝ KRIZOVÝ POSTUP FRANŠÍZORA V DOBĚ COVID-19

Připravili jsme pro Vás několik úvah, jak postupovat v době COVID-19. Jak Vám pomoci s Vaší franšízou. Jak postupovat vůči mimořádným opatřením týkajících se COVID-19, co je v aktuální situaci možné a jak si i nadále udržet vztah se svými franšízanty a zákazníky.

 1. Zhodnoťte vlastní kapacity a zdroje, promyslete alternativní scénáře a otevřete svojí mysl pro nové myšlenky týkající se vaší franšízové sítě.
   

 2. Se svými franšízanty komunikujte aktivně, otevřeně a rychle.
   
 3. Uvědomte si, že se jedná o zcela mimořádnou situaci a celá franšízová sít bude posuzována podle toho, co nyní podniknete.
   
 4. Mějte na paměti historii a reputaci vaší franšízové sítě, nepropadejte panice a soustřeďte se na budoucnost své franšízové sítě, svých franšízantů a zákazníků.
   
 5. Snažte se být dobrým a férovým franšízorem, právě v dobách jako je tato se mohou objevit zájemci, kteří se rozhodnou stát se franšízanty ve vaší síti.
   
 6. Spolupracujte se svým poradci na následujících krocích:

  a.       ujistěte se, že vaše opatření týkající se COVID-19, reakce na požadavky a dotazy franšízantů jsou v souladu s vaší                 franšízovou smlouvou a manuály;
  b.       navrhněte, realizujte a oznamte včas opatření týkající se bezpečnosti zaměstnanců, zákazníků a ostatních osob;
  c.       zvažte případné umožnění modifikovaného provozu franšízových poboček a odchýlení se od závazných postupů v manuálu;
  d.       sledujte celý dodavatelský řetězec a počítejte i s přerušením či úplným zrušením dodávek zboží nebo služeb; např. návrhem nových alternativních dodavatelů;
  e.       vyhodnoťte příslušná ustanovení o vyšší moci ve franšízové smlouvě a jejich případné uplatnění na současnou krizi, např. zda umožňují franšízantům ukončit jejich franšízové smlouvy předčasně nebo požadovat odklad úhrady franšízových nebo jiných poplatků či zdržení se plnění dalších povinností, přičemž již očekávejte žádosti nebo aktivitu franšízantů v tomto směru, aktivní jednání o setrvání ve franšízové síti, především za použití win-win strategie a také určitá benevolence ohledně závazků franšízantů z franšízové smlouvy a manuálů budou jistě třeba;
  f.        doporučte franšízantům, jak nyní postupovat ve svých pobočkách.
  g.       navrhněte řešení pracovně právních otázek, které mohou franšízanti se svými zaměstnanci mít;
   
 7. Sledujte údaje z celé franšízové sítě, včetně obratů a nákladů, což poslouží nejenom k okamžité reakci na situaci, ale i jako podklad pro další vývoj franšízové sítě;
   
 8. Přehodnoťte závazné plány a ukazatele, zaměřte se v plánech až na čtvrtý kvartál roku a dlouhodobější plány růstu.

Jiří Ctibor