Reference

RnDr. Jaroslav Tamchyna

ředitel ČIFRA, prezident Franchise Clubu

Advokátní kancelář Z/C/H Legal naplňuje moji představu o profesionální poradenské právní firmě. JUDr. Ctibor je dle mého názoru špičkový český specialista pro tak syntetický a dynamický obor, jakým je franchising. Rozumí nejen právním specifikům tohoto odvětví, ale také ekonomickým souvislostem, což je zcela důležité.  A navíc ještě, je pro své klienty ve svých doporučeních zcela srozumitelný.