Bankovní právo

  • příprava bankovních smluv a dalších smluv uzavíraných bankou 
  • právní služby spojené s úvěrovým financováním
  • právní poradenství v oboru práva cenných papírů, včetně přípravy smluvní dokumentace pro převody cenných papírů a jejich derivátů či o jejich půjčky, zastavení, úschovy apod.
  • příprava zajišťovacích instrumentů a záruk

BAWAG Leasing & Fleet,
člen rakouské bankovní skupiny BAWAG P.S.K. leasing


IMMORENT,
člen skupiny Erste Group a specialista na financování nemovitostí a infrastruktury a oblast developmentu


Intersport,
jeden z největších světových prodejců sportovního zboží


Mercedes-Benz Financial Services,
leasingová společnost


Quantis Consulting,
mezinárodní nezávislá finanční zprostředkovatelská společnost


Raiffeisenlandesbank Oberösterreich,
významná rakouská banka


Sirius Investments,
investiční fond s proměnným základním kapitálem, český private equity fond