Cizinecké právo

  • právní poradenství při přípravě relokačních plánů (trvalé či krátkodobé vysílání zahraničních zaměstnanců do České republiky)
  • zajištění kompletního servisu cizincům ve vztahu k orgánům veřejné správy (zejména Policie ČR, Úřad práce, Ministerstvo vnitra)
  • právní poradenství při vyřizování krátkodobých (schengenských) víz;
  • právní podpora při získávání informací o záznamech v Schengenském informačním systému (SIS)
  • zpracování žádosti o vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé vízum) včetně přípravy podkladů a zastupování ve správním řízení
  • zpracování žádostí o vydání povolení k dlouhodobému pobytu (včetně zaměstnaneckých a modrých karet) včetně přípravy podkladů a zastupování ve správním řízení
  • zpracování žádostí o povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU včetně přípravy podkladů a zastupování ve správním řízení
  • zpracování žádostí o vydání povolení k trvalému pobytu včetně přípravy podkladů a zastupování ve správním řízení
  • zastupování žadatelů o státní občanství České republiky
  • právní poradenství v otázkách azylu a mezinárodní ochrany