Compliance, Risk a Corporate Governance

  • poradenství při tvorbě compliance programu
  • adaptace compliance programu zahraniční mateřské společnosti
  • prevence trestní odpovědnosti právnických osob
  • prevence odpovědnosti členů orgánů obchodních korporací za škodu
  • řízení rizika korupce a podvodů
  • poradenství při nastavení corporate governance

Czech Plastic Production,
dceřiná společnost Papier Mettler International, přední výrobce plastových a papírových gastroobalů


Intersport,
jeden z největších světových prodejců sportovního zboží


Quantis Consulting,
mezinárodní nezávislá finanční zprostředkovatelská společnost


Veřejnoprávní korporace