Compliance, Risk a Corporate Governance

Czech Plastic Production,
dceřiná společnost Papier Mettler International, přední výrobce plastových a papírových gastroobalů


Intersport,
jeden z největších světových prodejců sportovního zboží


Quantis Consulting,
mezinárodní nezávislá finanční zprostředkovatelská společnost


Veřejnoprávní korporace