Energetické právo

  • komplexní právní poradenství v oblasti energetiky 
  • veškerá nezbytná smluvní dokumentace pro realizaci energetických děl, zejména fotovoltaických elektráren
  • vyjednávání s orgány státní správy ohledně energetických projektů včetně řešení všech povolení pro stavbu a provozování energetických děl
  • právní prověrky energetických děl (komplexní posouzení souladu výstavby i provozu s právním řádem)
  • zastupování v příslušných řízeních

BAWAG Leasing & Fleet,
člen rakouské bankovní skupiny BAWAG P.S.K. leasing


COFELY FM,
člen francouzského koncernu ENGIE (dříve GDF SUEZ), který je celosvětovou jedničkou v oblasti technické infrastruktury


EQOS Energie (dříve Alpine),
člen EQOS Energie Gruppe, mezinárodně činného podnikatelského seskupení v oblasti telekomunikací, energií a mobility


Gehrlicher,
německá společnost zajišťující komplexní servis a montáž fotovoltaických elektráren


Tengelmann Energie,
německá společnost působící jako poradce v oblasti energetiky


Zásobování teplem,
český dodavatel tepelné energie